• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hieu chuan

Hiệu chuẩn các lĩnh vực khác

         

Gloss Checker                         Gloss Meter                              Hộp đèn màu                             Máy đo ánh sáng UV    

           

Máy đo độ rung lắc                     Máy Dò Khí Gas                       Máy dò kim loại băng tải      Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II

              

Máy dò kim loại cầm tay            Máy đo tốc độ gió Tenmars       Máy đo tốc độ gió                          Máy đo UV

               

     
 Máy lấy mẫu khí                            Máy Ly Tâm                                   Máy đo độ bụi