• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Dich vu

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy dò kim loại băng tải hãng Hashima, Oshima, Entech,...

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy dò kim loại băng tải hãng Hashima. Model: HN-780C/HN-780G; Hãng Oshima On-688CDII; Hãng Hasaka HS-620C...