• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hiệu chuẩn thiết bị điện – điện tử

Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị điện hãng FLUKE, HIOKI, KEITHLEY, ADVANTEST. UNI-T, GREENLEE, SANWA...

Công ty Hiệu chuẩn Kim Long nhận thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩnhiệu chỉnh  các thiết bị điện tử sau:

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị Fluke:

hiệu chuẩn máy đo độ bóng gloss meter 268

hiệu chuẩn máy đo độ bóng gloss meter 268 hiệu chuẩn máy đo độ bóng gloss meter 268 Thông tin mua các sản phẩm đo lường tại Đây

Subscribe to Hiệu chuẩn thiết bị điện – điện tử