• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Tai lieu iso

ĐLVN 284 : 2015 Qui trình hiệu chuẩn Cân Phân tích - Thiết bị đo lường

ĐLVN 284 : 2015 Qui trình hiệu chuẩn Cân Phân tích - Thiết bị đo lường

Quý khách đang tìm 1 đơn vị hiệu chuẩn thiết bị đo lường tại nhà máy?

Cần đánh giá ISO

Cần kiểm tra lại độ chính xác của Cân phân tích?

Công ty hiệu chuẩn tận nơi Kim Long có thể hỗ trợ giải pháp cho Quý khách.

Xin vui lòng xem và tải qui trình hiệu chuẩn theo link bên dưới:

https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2017/08/DLVN_0284_2015-1.pdf

                                                                                                                                                                                           (Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam)