• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
 • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hieu chuan

Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị điện hãng FLUKE, HIOKI, KEITHLEY, ADVANTEST. UNI-T, GREENLEE, SANWA...

Công ty Hiệu chuẩn Kim Long nhận thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩnhiệu chỉnh  các thiết bị điện tử sau:

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị Fluke:

 • Digital Multimeter Fluke 117; 115
 • True RMS Multimeter Fluke 175; 179
 • Digital Multimeter Fluke 17B, 17B+; 15B
 • True RMS Multimeter Fluke 87V
 • True RMS Multimeter Fluke 287, Fluke 114, Fluke 101

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị HIOKI:

 • Digital Multimeter HIOKI DT4222

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị KEITHLEY:

 • Digital Multimeter KEITHLEY 2000

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị ADVANTEST:

 • Digital Multimeter ADVANTEST R655

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị GREENLEE:

 • Digital Multimeter GREENLEE DM-310

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị UNI-T:

 • Digital Multimeter UNI-T  UT60A-CN

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị SANWA; TPI:

 • Digital Multimeter SANWA CD800a; SANWA CD771; TPI 183

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị HEWLETT PACKAYD:

 • Digital Multimeter  HEWLETT PACKAYD 34401A , HP Agilent 34401A

* Hiệu chuẩn và hiệu chỉnh thiết bị VICTOR:

 • Digital Multimeter  VICTOR  VC890C+; VC890D

Trên đây chỉ là một trong số các model thiết bị cơ bản, các dụng cụ đo lường điện khác không liệt kê trên đây không có nghĩa là chúng tôi không làm được. Hãy nhanh chóng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ, tư vấn dịch vụ hiệu chuẩn, hiệu chỉnh cho bạn.

 

 

Image hieu chuan: