• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Dịch vụ

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy dò kim loại băng tải hãng Hashima, Oshima, Entech,...

Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh máy dò kim loại băng tải hãng Hashima. Model: HN-780C/HN-780G; Hãng Oshima On-688CDII; Hãng Hasaka HS-620C...

Hiệu chuẩn tận nơi

HIỆU CHUẨN TẬN NƠI

 Hiệu chuẩn tận nơi – dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi của chúng tôi giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho bạn.