• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Tai lieu iso

Qui trình hiệu chuẩn áp suất, áp kế - Hiệu chuẩn tận nơi

ĐLVN 76: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Áp Kế, Chân Không Kế Kiểu Lò Xo Và Hiện Số

Công ty hiệu chỉnh Kim Long chuyên cung cấp dịch vụ hiệu chỉnh tận nơi thiết bị: Áp kế, áp suất, chân không kế...

Quý khách tham khảo qui trình hiệu chuẩn áp kế, chân không kế kiểu lò xo và hiện số xin vui lòng xem và tải theo đường link bên dưới:

ĐLVN 76: 2001 – Quy Trình Hiệu Chuẩn Áp Kế, Chân Không Kế Kiểu Lò Xo Và Hiện S

                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                              (Nguồn: Tiêu chuẩn Việt Nam)