• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Tài liệu ISO

ĐLVN 284 : 2015 Qui trình hiệu chuẩn Cân Phân tích - Thiết bị đo lường

ĐLVN 284 : 2015 Qui trình hiệu chuẩn Cân Phân tích - Thiết bị đo lường

Quý khách đang tìm 1 đơn vị hiệu chuẩn thiết bị đo lường tại nhà máy?

Cần đánh giá ISO

Cần kiểm tra lại độ chính xác của Cân phân tích?

Công ty hiệu chuẩn tận nơi Kim Long có thể hỗ trợ giải pháp cho Quý khách.

Xin vui lòng xem và tải qui trình hiệu chuẩn theo link bên dưới:

Xác Định Chu Kỳ Hiệu chỉnh/ Hiệu chuẩn

Việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn của phương tiện đo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác của phép đo. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ hiệu chuẩn, các yếu tố quan trọng nhất bao gồm:

[VIEDEO] Hiệu Chuẩn Máy đo nồng độ bụi -Particle Counter KANOMAX

Trải nghiệm dịch vụ hiệu chuẩn máy đo nồng độ bụi - Particle Counter Kanomax cùng với Kim Long
 

MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA TRONG HIỆU CHUẨN

Absolute Zero

Độ Không

Là số nhỏ nhất tính theo thang nhiệt độ tuyệt đối:  0°K, -459.69°F or -273.16°C. 

Accuracy

Độ chính xác

VÌ SAO CẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ?

VÌ SAO CẦN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ?

 Có thể hiểu một cách ngắn gọn, hiệu chuẩn là hoạt động mà ở đó thiết bị kiểm tra được so sánh với một giá trị tham chiếu cho trước.
Hiệu chuẩn thường đòi hỏi thiết bị đo lường mới khi một khoảng thời gian cụ thể hoặc một lượng thời gian hoạt động cụ thể đã trôi qua. Việc hiệu chuẩn thường được thực hiện khi một thiết bị gặp sự cố có thể đẩy nó vượt ra khỏi những giới hạn cụ thể.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị fluke

Hướng dẫn sử dụng thiết bị fluke T5_1000 RTD Calibration pv350___iseng0500 PM6306__pmeng0000 PM6306 User’s Manual PM6304__ogeng0000 PM6303A_umeng0200 PM5136__umeng0200 pm2800xxumeng0300 MULTIMETER 170 SERIES metsoft6raeng0500 LH41____iseng0000[1] I1010_I410_Instruction

Pages