• Hiệu chỉnh/ hiệu chuẩn thiết bị Torque
  • Hiệu chuẩn thiết bị - hiệu chuẩn Kim Long

Hiệu chuẩn thiết bị nhiệt độ - độ ẩm

Hiệu chuẩn Nhiệt áp suất

Hiệu chuẩn Nhiệt áp suất Hiệu chuẩn Nhiệt áp suất * Temperature Measure * Temperature Source * Dew Point Meter * Themal Camera * IR Temperature Source * Transmitters (Humidity/Temperature)

Hiệu chuẩn camera nhiệt Fluke

GIỚI THIỆU CAMERA NHIỆT FLUKE Ti32 và TiR32. Ti32 và TiR32 là thiết bị chụp ảnh nhiệt cầm tay sử dụng trong bảo dưỡng dự phòng và bảo trì chuẩn

Subscribe to Hiệu chuẩn thiết bị nhiệt độ - độ ẩm